Chuyến đến nội dung chính

Tôi cần chọn gói đăng ký nào để bắt đầu kinh doanh trên Squarespace?

Để kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến và bắt đầu kinh doanh trên cửa hàng SquareSpace của bạn, bạn cần một gói đăng ký. Bạn có thể lựa chọn từ các gói Doanh nghiệp, Thương mại cơ bản và Thương mại nâng cao. Tất cả các gói này đều cho phép bạn kết nối với Gelato và thêm sản phẩm vào cửa hàng của bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trung tâm hỗ trợ của Squarespace: Lựa chọn gói Squarespace phù hợp

Bài viết này có hữu ích không?