Chuyến đến nội dung chính

Cá nhân hóa sản phẩm trên các nền tảng không phải Shopify

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Công cụ tùy chỉnh sản phẩm, một tính năng của Gelato+, cho phép bạn bán các sản phẩm mà khách hàng có thể cá nhân hóa bằng văn bản, hình ảnh, clipart tùy chỉnh, v.v. một cách dễ dàng và thú vị.

Etsy, WooCommerce, Wix, Squarespace và BigC Commerce hiện không cho phép nhúng trình chỉnh sửa tùy chỉnh của Gelato trong quy trình mua hàng.

Tuy nhiên, khách hàng của bạn có thể tùy chỉnh các mặt hàng của họ sau khi đặt hàng!

Tạo Sản phẩm với Tùy chọn Hình ảnh và Văn bản Có thể Tùy chỉnh được

Khi tạo sản phẩm, bạn phải thêm ít nhất một điều kiện hoặc bộ sưu tập để khách hàng có thể tùy chỉnh sản phẩm của họ. Trong video bên dưới, bạn sẽ tìm hiểu được cách thiết lập sản phẩm với lớp văn bản có thể tùy chỉnh đượcbộ sưu tập hình ảnh.

Bạn có thể chọn sản phẩm của mình đơn giản hay phức tạp tùy ý và mỗi Điều kiện có thể được liên kết với nhiều bộ sưu tập hoặc thành phần nếu cần.

Tạo Sản phẩm với Lớp Văn bản Có thể Cá nhân hóa

Trong video dưới đây, bạn sẽ thấy cách bạn có thể thiết lập một sản phẩm cho phép khách hàng của bạn nhập văn bản của riêng họ:

Nó hoạt động như thế nào?

 1. Tạo và đăng sản phẩm của bạn với các tùy chọn Cá nhân hóa nâng cao trên cửa hàng của bạn
 • Bạn phải đăng ký Gelato+ và ứng dụng Tùy chỉnh sản phẩm được cài đặt
 • Tạo và đăng sản phẩm được cá nhân hóa lên cửa hàng và cho khách hàng đặt mua
 1. Khách hàng của bạn mua sản phẩm có thể tùy chỉnh
 • Khi khách hàng truy cập trang danh sách sản phẩm được cá nhân hóa của bạn
 • Họ sẽ được thông báo trong phần chi tiết sản phẩm rằng họ sẽ nhận được email để cá nhân hóa sản phẩm sau khi đặt hàng (thông báo này được tạo trong quá trình tạo sản phẩm)
 • Khách hàng hoàn tất đơn hàng
 • Sau đó, đơn hàng được gửi đến Gelato để sản xuất
 1. Gelato nhận đơn
 • Gelato kiểm tra xem đơn đặt hàng có bao gồm sản phẩm được cá nhân hóa hay không và khách hàng của bạn chưa tùy chỉnh xong sản phẩm. Trạng thái đơn hàng được đặt thành "đang chờ cá nhân hóa"
 1. Chúng tôi gửi email cho khách hàng của bạn kèm theo liên kết để họ có thể tùy chỉnh đơn hàng của họ
 • Khách hàng của bạn sẽ nhận được email từ một địa chỉ chung có liên kết để tùy chỉnh sản phẩm.
 • Sau khi nhấp vào liên kết trong email, khách hàng của bạn sẽ thấy trình chỉnh sửa cá nhân hóa cùng với sản phẩm chờ để chỉnh
 • Khi khách hàng của bạn hoàn tất việc cá nhân hóa và nhấp vào nút “Hoàn tất việc cá nhân hóa”, một cửa sổ Cảm ơn sẽ xuất hiện kèm nút thoát
 • Và thông báo trong hệ thống nội bộ sẽ được gửi đến Gelato để cập nhật trạng thái đơn hàng
 1. Gelato nhận thông báo nội bộ
 • Gelato nhận thông báo rằng khách hàng đã hoàn tất việc cá nhân hóa
 • Trạng thái đơn đặt hàng thay đổi từ “Đang chờ cá nhân hóa” thành “Đang chờ phê duyệt” đối với quy trình phê duyệt đơn hàng thủ công
 • Đối với khách hàng có quy trình phê duyệt tự động, đơn hàng sẽ được gửi đi để sản xuất

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra tính năng này trước khi đăng sản phẩm cho khách hàng?

 1. Kết nối cửa hàng thương mại điện tử của bạn với Gelato
 2. Tạo một sản phẩm được tùy chỉnh trong Gelato và đăng sản phẩm đó lên cửa hàng của bạn dưới dạng bản nháp
 3. Đặt một đơn hàng thử nghiệm từ trang quản lý Cửa hàng thương mại điện tử của bạn và đánh dấu đơn hàng đó là đã thanh toán
 4. Đơn hàng sẽ được đẩy tới Gelato với trạng thái "Đang chờ cá nhân hóa"
 5. Bạn sẽ nhận được email có liên kết đến trình cá nhân hóa
 6. Trong trình chỉnh sửa, bạn sẽ có thể thử quy trình cá nhân hóa.

FAQ:

Hỏi: Những nền tảng nào áp dụng quy trình này?
Đáp: Etsy, WooCommerce, Wix, Squarespace, BigCommerce

Hỏi: Khi nào email có liên kết sẽ được gửi?
Đáp: Email được gửi 15 phút sau khi nhận được đơn đặt hàng

Hỏi: Email có liên kết để tùy chỉnh sản phẩm có được tự động chuyển tiếp tới khách hàng của tôi không?
Đáp: Từ tháng 4 năm 2022, chúng tôi gửi email này trực tiếp đến khách hàng cuối của bạn từ một địa chỉ email chung, bạn sẽ không cần phải chuyển tiếp chúng một cách thủ công.

Hỏi: Thế còn các đơn hàng có cả sản phẩm không cá nhân hóa lẫn sản phẩm được cá nhân hóa thì sao

Đáp: Trạng thái đơn hàng vẫn là "Đang chờ cá nhân hóa" và các sản phẩm không được cá nhân hóa sẽ không được gửi đi sản xuất cho đến khi khách hàng hoàn tất quá trình cá nhân hóa.

Hỏi: Gelato có sản xuất đơn hàng không nếu khách hàng của tôi không hoàn thành việc cá nhân hóa sau khi nhận được email?
Đáp: Không, trừ khi bạn phê duyệt thủ công đơn hàng.

Hỏi: Tôi không tìm thấy tùy chọn "cho phép cá nhân hóa" trong trình chỉnh sửa thiết kế
Đáp: Tùy chọn này chỉ khả dụng trong trình chỉnh sửa thiết kế dành riêng cho cửa hàng Shopify. Bạn không cần nhấp vào cho phép cá nhân hóa đối với các lớp văn bản mà bạn muốn khách hàng của mình có thể tùy chỉnh. Miễn là thiết kế của bạn chứa một điều kiện hoặc bộ sưu tập, lớp văn bản sẽ cho phép cá nhân hóa.

Hỏi: Khách hàng của tôi có thể tải lên hình ảnh riêng của họ không?

Đáp: Hiện tại, điều này không khả dụng đối với các nền tảng không phải là Shopify. Tuy nhiên, đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cải thiện các tính năng!

Hỏi: Khách hàng của tôi có thể thay đổi kiểu phông chữ hoặc cỡ chữ không?
Đáp: Điều này hiện có thể làm được bằng cách thiết lập một điều kiện với các tùy chọn khác nhau liên kết với các kiểu phông chữ khác nhau. Hiện tại, khách hàng cuối của bạn không thể tùy ý thay đổi kích thước hoặc kiểu phông chữ nếu không được định cấu hình trước đó, tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch cải thiện công cụ này trong tương lai.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu khách hàng của tôi truy cập lại vào liên kết sau khi hoàn tất việc cá nhân hóa
Đáp: Họ sẽ nhận được thông báo rằng sản phẩm của họ đã được cá nhân hóa

Hỏi: Liên kết có hết hạn không?
Đáp: Có, liên kết sẽ hết hạn sau 7 ngày và bạn sẽ nhận một email khác có liên kết mới

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu khách hàng nhấp vào liên kết hết hạn?
Đáp: Khách hàng sẽ thấy màn hình có thông báo rằng liên kết đã hết hạn.

Hỏi: Email cá nhân hóa trông như thế nào?

mceclip0.png

Bài viết này có hữu ích không?