Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tải xuống các bản mô phỏng không?

Người dùng có đăng ký Gelato+ giờ đây có thể tải về các mẫu mô phỏng độ phân giải cao hơn cho các sản phẩm được thêm vào cửa hàng! Bạn có thể làm điều này một cách dễ dàng khi tạo sản phẩm cho cửa hàng bằng cách chọn các mẫu mô phỏng bạn thích và nhấn nút tải xuống.

download_mockup_when_creating.gif

Bạn cũng có thể tải về các mẫu mô phỏng cho các sản phẩm hiện có bằng cách nhấp vào chỉnh sửa media.

download_mockup_edit_media.gif

Lưu ý: Hiện không thể tải xuống các mẫu mô phỏng cho các sản phẩm có các yếu tố của Shutterstock.

Có thể chọn tải về các mẫu mô phỏng dưới dạng tệp PNG hoặc JPG bằng cách chọn định dạng mong muốn bằng nút chuyển đổi này.

Screenshot_2022-02-11_at_13.36.18.png

FAQ

Hỏi: Các mẫu mô phỏng này có kích thước như thế nào?

Đáp: Kích thước tối đa của các mẫu mô phỏng này là 3000x3000px.

Hỏi: Tôi không thể tìm được cách truy cập vào phần chỉnh sửa media. Tại sao lại như vậy?

Đáp: Sản phẩm của bạn có thể chứa các biến thể không được kết nối hoặc các biến thể của các loại sản phẩm khác nhau, ví dụ: một số biến thể có khung còn những biến thể khác thì không có. Tính năng này hiện chỉ khả dụng cho các mặt hàng mà tất cả các biến thể đều được kết nối với Gelato cho cùng một loại sản phẩm.

Hỏi: Tôi đang dùng WooCommerce/Wix/Squarespace/Bigcommerce và không thể tìm thấy phần chỉnh sửa media. Tại sao lại như vậy?

Đáp: Nếu cửa hàng của bạn ở trên một trong những nền tảng này, hiện chỉ có thể tải về các mẫu mô phỏng trong quá trình tạo sản phẩm, chứ không thể tải được sau khi sản phẩm đã được đăng.

Bài viết này có hữu ích không?