Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ cho cửa hàng Etsy của tôi?

Để thay đổi đơn vị tiền tệ trong cửa hàng Etsy của bạn, vui lòng truy cập trình Quản lý cửa hàng > Tài chính > Cài đặt Thanh toán > Tiền tệ.

Etsy_Currency_change_screenshot.png

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thực hiện và ảnh hưởng của việc này đối với bạn trong Trung tâm trợ giúp Etsy ở đây.

Lưu ý quan trọng:  Hãy nhớ quay lại trang quản lý Gelato và đồng bộ hóa cửa hàng để đảm bảo tất cả các thay đổi được cập nhật và hiển thị đúng ở phía Gelato. Nếu bạn không thực hiện bước này, Gelato sẽ tạo ra các sản phẩm mới với loại đơn vị tiền tệ không chính xác.

Sync_Products_-_Screenshot_2022-02-14_at_12.59.05.png

Bạn cũng có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán trong tài khoản Gelato của mình. Tìm hiểu thêm về cách làm điều này trong bài viết của chúng tôi Làm thế nào để thay đổi đơn vị tiền tệ trong tài khoản Gelato của tôi?

 

 

Bài viết này có hữu ích không?