Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để xóa hồ sơ giao hàng Gelato khỏi tài khoản Etsy của tôi?

Để xóa Hồ sơ giao hàng Gelato khỏi cửa hàng Etsy của bạn, bạn sẽ cần thực hiện việc này theo cách thủ công từ Etsy.

Lưu ý:Xin lưu ý rằng hồ sơ vận chuyển Gelato không tự động bị xóa sau khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng Gelato.

Bạn có thể tìm hồ sơ giao hàng Gelato trong Trình quản lý cửa hàng của Etsy trong phần Cài đặt > Cài đặt vận chuyển > Hồ sơ giao hàng.

delete-etsy-gelato-profile-btn.jpeg

Bạn có thể nhấp vào nút xóa hình thùng rác để xóa hồ sơ giao hàng Gelato trên trang này.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hồ sơ giao hàng của Etsy trong Trung tâm trợ giúp của Etsy tại đây.

Bài viết này có hữu ích không?