Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để bán các gói sản phẩm?

Đôi khi bạn muốn bán nhiều sản phẩm cùng nhau dưới dạng một sản phẩm theo gói. Ví dụ: 3 poster đóng khung trông rất đẹp khi đặt cạnh nhau trên tường. Hãy thực hiện theo hướng dẫn này để thiết lập điều này cho cửa hàng của bạn.

Video hướng dẫn cách thiết lập và bán theo gói

Video mô tả cách thiết lập và bán các gói cho cửa hàng Shopify. Bạn có thể dễ dàng thiết lập các gói với các bước tương tự cho bất kỳ nền tảng thương mại điện tử nào mà chúng tôi cung cấp tích hợp.

  • Bước 1: Tạo gói sản phẩm trong cửa hàng thương mại điện tử của bạn

Nếu bạn đã có gói của mình trong cửa hàng thì bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không, hãy bắt đầu bằng cách tạo gói sản phẩm. Bạn có thể tạo các gói chứa bất kỳ sản phẩm nào và kết hợp sản phẩm khác nhau.

Tạo sản phẩm theo gói trong cửa hàng thương mại điện tử của bạn (không phải từ Gelato) với thông tin thông thường: tiêu đề, mô tả, hình ảnh, giá cả, v.v., sau đó lưu sản phẩm đó.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ bán 3 poster đóng khung màu trắng với tranh chủ đề hoa.

shopify-flower-screen.png

Gói của bạn sẽ bao gồm các sản phẩm/mặt hàng riêng biệt trong Gelato. Chúng tôi không có giá gói. Gói sản phẩm trong ví dụ trên sẽ bao gồm 3 poster đóng khung. Bạn sẽ phải trả Gelato cho toàn bộ giá của mỗi trong số 3 poster đóng khung đó. Bạn có thể quyết định giá bán lẻ của gói trong cửa hàng của mình.

Nếu cần thêm thông tin về cách tạo sản phẩm trong cửa hàng của mình, bạn có thể đọc thêm trong các bài viết trong Trung tâm trợ giúp dành cho nền tảng bạn sử dụng:

Etsy: Cách tạo một mặt hàng trong cửa hàng Etsy của bạn

WooCommerce: Thêm và quản lý sản phẩm

Wix: Cửa hàng Wix: Tạo sản phẩm vật lý

Squarespace: Sản phẩm vật lý

Bigcommerce: Sản phẩm và Biến thể

  • Bước 2: Tạo từng sản phẩm riêng biệt trong Gelato

Trong Gelato, bây giờ chúng ta cần thiết lập từng poster trong số ba poster đóng khung là một phần của gói ví dụ của chúng tôi.

Từ trang cửa hàng, chọn cửa hàng của bạn và tạo từng sản phẩm với quy trình chuẩn để tạo sản phẩm trong trang quản lý Gelato. Xem qua từng bước thiết kế tác phẩm nghệ thuật của bạn, chọn mô hình, chi tiết sản phẩm và giá cả.

flower-dashboard-create-product.png

Nếu bạn không muốn bán riêng từng sản phẩm của gói, trên trang chi tiết sản phẩm hãy bỏ chọn "Hiển thị sản phẩm cho khách truy cập cửa hàng". Thao tác này sẽ lưu sản phẩm dưới dạng bản nháp trong cửa hàng thương mại điện tử của bạn.

Nếu bạn muốn khách hàng của mình có thể mua riêng chúng, bạn có thể chọn tùy chọn này.

mceclip0.png

Điền đầy đủ thông tin chi tiết và giá cả rồi nhấn Đăng sản phẩm.

Lặp lại bước này cho từng sản phẩm trong gói.

  • Bước 3: Kích hoạt 'Nhập các đơn hàng chưa kết nối'

Để có thể nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm theo gói từ cửa hàng thương mại điện tử của mình, bạn cần cho phép Gelato nhập đơn đặt hàng cho các sản phẩm không được kết nối với Gelato. Điều này có nghĩa là khi một đơn đặt hàng được thực hiện ở chế độ gói, nó sẽ hiển thị trong danh sách đơn đặt hàng của bạn ở Gelato dưới dạng 'Không chưa kết nối'. Sau đó, bạn có thể chọn hoàn thành nó với Gelato.

Để kích hoạt Nhập đơn hàng: Truy cập Cửa hàng > Chọn cửa hàng của bạn > Cài đặt > Bật "Nhập đơn đặt hàng chưa kết nối"

import_not_connected_orders-no_ecomm_brand.gif

Khi một đơn hàng không được kết nối vào hệ thống, nó sẽ hiển thị như bên dưới.

mceclip2.png

  • Bước 4: Thêm sản phẩm riêng vào đơn hàng theo gói

Bây giờ, bước cuối cùng là hoàn thành đơn đặt hàng cho gói các sản phẩm riêng biệt và "xóa" sản phẩm theo gói.

Khi click vào đặt hàng sẽ như bên dưới. Sản phẩm theo gói được đánh dấu là 'Chưa kết nối'.

Nhấp vào 'Hoàn tất đơn hàng' để bắt đầu quá trình thực hiện và chỉnh sửa đơn hàng.

mceclip3.pngChọn 'Thêm sản phẩm'

mceclip4.png

Và sau đó là 'Chọn sản phẩm hiện có'

mceclip5.png

Chọn sản phẩm bạn đã tạo cho gói từ danh sách và thêm sản phẩm đó vào đơn đặt hàng.

mceclip6.png

Lặp lại thao tác này với từng sản phẩm bổ sung trong gói.

mceclip7.png

Nhấp vào 'Bỏ qua' trên sản phẩm gói ban đầu. Và chọn chỉ bỏ qua cho đơn hàng này. Điều này có nghĩa là lần tới sản phẩm theo gói đó sẽ được tạo cho đơn hàng khác, đó là thứ bạn muốn.

mceclip8.pngmceclip9.png

Khi bạn bỏ qua sản phẩm theo gói và có ít nhất một sản phẩm được thêm vào đơn hàng cần thực hiện thì trạng thái đơn hàng sẽ thay đổi thành 'Đang chờ phê duyệt'. Tất nhiên, hãy đảm bảo bao gồm tất cả các sản phẩm trong gói. Trong ví dụ này, nên bao gồm cả 3 poster hoa trước khi tiếp tục.

Bây giờ, bạn có thể tiếp tục đến trang giao hàng và thanh toán để hoàn thành đơn đặt hàng và gửi cho khách hàng.

Hiện tại, do bỏ qua sản phẩm gốc, chúng tôi không thể tự động gửi mã theo dõi đến cửa hàng của bạn. Bạn có thể thêm phần này theo cách thủ công hoặc gửi cho khách hàng. Đây là lĩnh vực chúng tôi đang tìm cách cải thiện.

mceclip10.png

Bài viết này có hữu ích không?