Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào tôi có thể lưu các thiết kế sản phẩm của mình để đặt hàng lại trong tương lai?

Bạn có thể lưu các thiết kế sản phẩm của mình vào cửa hàng tùy chỉnh để bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào các đơn đặt hàng trong tương lai mà không cần phải thiết kế lại.

Thêm Cửa hàng tùy chỉnh

Bạn có thể thêm cửa hàng tùy chỉnh bằng cách điều hướng đến phần Cửa hàng từ thanh bên trái trong bảtrang quản lý.

Tạo một Cửa hàng tùy chỉnh mới và đặt tên cho nó. Bấm vào Thêm cửa hàng.

New_Custom_Store.gif

Tạo sản phẩm

Sau khi tạo cửa hàng tùy chỉnh, bạn có thể thêm sản phẩm vào cửa hàng đó bằng cách nhấp vào nút Thêm sản phẩm màu lam. Bạn sẽ được dẫn đến danh mục sản phẩm để chọn loại sản phẩm mình muốn tạo.

Chọn sản phẩm mong muốn và hoàn tất quy trình thiết kế trong trình chỉnh sửa thiết kế. Bạn cũng sẽ có thể đặt tên Tên sản phẩm và chỉnh sửa mô tả nếu cần trước khi lưu.

add_product_to_custom_store.gif

Thêm sản phẩm của bạn từ Cửa hàng tùy chỉnh vào Đơn đặt hàng thủ công

Sau khi sản phẩm của bạn được tạo, sản phẩm sẽ có thể được thêm vào bất kỳ đơn đặt hàng thủ công nào! Trong danh sách sản phẩm của cửa hàng tùy chỉnh của bạn, hãy nhấp vào sản phẩm, sau đó nhấp vào nút Đơn hàng mới ở trên cùng bên phải. Bạn có thể chọn (các) biến thể bạn muốn thêm vào đơn đặt hàng. Lựa chọn xong thì nhấp vào nút Chọn và (các) sản phẩm đã chọn sẽ được thêm vào đơn đặt hàng của bạn!

add_product_from_custom_store_to_manual_order.gif

Bạn cũng có thể thêm sản phẩm vào đơn đặt hàng nháp hiện có hoặc đơn đặt hàng mới từ phần Đơn hàng. Nhấp vào Thêm sản phẩm, sau đó nhấp vào Chọn sản phẩm từ cửa hàng của tôi, chọn (các) biến thể bạn muốn thêm vào đơn đặt hàng. Lựa chọn xong thì nhấp vào nút Chọn.

adding_to_order_from_custom_store.gif

Sau đó, bạn sẽ có thể tiến hành hoàn tất đơn đặt hàng như bình thường.

Thêm sản phẩm của bạn từ Cửa hàng tùy chỉnh vào cửa hàng thương mại điện tử của bạn

Bạn cũng sẽ có thể sao chép các sản phẩm được lưu vào Cửa hàng tùy chỉnh sang các cửa hàng Thương mại điện tử được kết nối của mình. Trong phần Cửa hàng, Nhấp vào nút Thêm sản phẩm màu xanh bên cạnh cửa hàng mà bạn chọn. Nhấp vào Chọn sản phẩm từ cửa hàng của tôi và chọn (các) sản phẩm bạn muốn sao chép.

Quan trọng: Hãy nhớ xem lại giá khi sao chép từ cửa hàng tùy chỉnh sang cửa hàng thương mại điện tử vì giá mặc định sẽ được áp dụng.

mceclip0.png

Bài viết này có hữu ích không?