Chuyến đến nội dung chính

Sản phẩm Etsy không thể được đăng lên do lỗi xác thực

Do Etsy gần đây thực hiện các thay đổi liên tục và không báo trước cho nhóm người dùng thử nghiệm, bạn có thể gặp lỗi khi cố gắng đăng sản phẩm của mình lên cửa hàng Etsy. Những thay đổi này được Etsy bắt đầu vào tháng 4 năm 2022.

mceclip0.png

Khi Etsy thay đổi nhóm người dùng thử nghiệm bị ảnh hưởng này, Gelato liên tục phát hiện các cửa hàng mới bị ảnh hưởng và điều chỉnh tích hợp của chúng tôi cho phù hợp.

Nếu bạn không thể đăng sản phẩm của mình lên Etsy và thấy lỗi trên, điều này có thể có nghĩa là bạn đã được thêm vào nhóm người dùng thử nghiệm của Etsy. Hãy thử đăng lại mặt hàng của bạn bằng cách nhấp vào nút Đăng màu xanh lam, có thể mất tối đa 12 giờ để hệ thống của chúng tôi phát hiện và khắc phục thay đổi này.

Bạn cũng có thể muốn kiểm tra xem sản phẩm mà bạn đang cố gắng đăng có thể có các đặc điểm không được nền tảng của Etsy chấp nhận hay không. Có giới hạn nào đối với việc đăng mặt hàng nào đó trên Etsy không?

Nếu bạn vẫn không thể đăng sản phẩm của mình, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để chúng tôi có thể điều tra thêm và hỗ trợ bạn.

Bài viết này có hữu ích không?