Chuyến đến nội dung chính

Tôi không đăng được sản phẩm của mình vì nó không còn tồn tại trong cửa hàng của tôi nữa. Tôi nên làm gì?

Khi đăng sản phẩm mới cho cửa hàng thương mại điện tử của bạn (Etsy/Shopify/v.v.), bạn có thể thấy thông báo lỗi "không thể đăng lên sản phẩm, vui lòng kiểm tra xem sản phẩm này có còn tồn tại trong cửa hàng của bạn không", có nghĩa là sản phẩm đã bị xóa hoặc đã lưu trữ và không thể đăng lên vì lý do đó.

Vui lòng làm theo các bước này để giải quyết vấn đề:

  • Hủy lưu trữ sản phẩm trong cửa hàng mà bạn muốn đăng;
  • Nếu sản phẩm đã bị xóa, hãy xóa nó khỏi Bảng điều khiển Gelato và tạo một sản phẩm mới, đồng thời kết nối sản phẩm.

Bài viết này có hữu ích không?