Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể kích hoạt tính năng Phụ kiện đóng gói và/hoặc Nhãn in thương hiệu ở phân cấp sản phẩm (ví dụ: poster) hay ở phân cấp biến thể (ví dụ: poster giấy mờ chất lượng dành cho bảo tàng) không?

Bạn có thể kích hoạt tính năng Phụ kiện đóng gói và/hoặc Nhãn in thương hiệu ở phân cấp kênh bán hàng, chứ không phải ở phân cấp sản phẩm hoặc biến thể. Ví dụ, nếu bạn kích hoạt tính năng Phụ kiện đóng gói trong cửa hàng Shopify thì, nó sẽ được gửi cùng với đơn hàng Poster, Poster đóng khung, và Poster có thanh treo cho những biến thể đang có sẵn.

Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng cho những khách hàng đăng ký gói Gelato+ hoặc Gelato+ Gold.

Bài viết này có hữu ích không?