Chuyến đến nội dung chính

Phụ kiện đóng gói and Nhãn in thương hiệu có được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và quốc gia không?

Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu có sẵn cho một số biến thể của sản phẩm Poster, Poster đóng khung và Poster sẵn sàng để treo sẽ được gửi đến:

  • Hoa Kỳ
  • Vương quốc Anh
  • Đức
  • Thụy Điển

Những quốc gia này hiện đang đáp ứng việc sản xuất các sản phẩm có Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu. Chúng tôi dự định mở rộng sang nhiều quốc gia hơn và sẽ thông báo cho bạn sau khi bạn có thể nhân rộng tiện ích Phụ kiện đóng gói và Nhãn in thương hiệu của mình để được phân phối đến nhiều quốc gia hơn.

Xin lưu ý rằng tính năng này chỉ dành riêng cho khách hàng Gelato+ hoặc Gelato+ Gold.

Bài viết này có hữu ích không?