Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để thay đổi tên của cửa hàng Etsy đã được kết nối?

Để thay đổi tên cửa hàng của bạn:

  1. Trên Etsy.com, nhấp vào Quản lý cửa hàng.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp vào Thông tin & Giao diện.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Tên cửa hàng.
  5. Nhập tên cửa hàng mới của bạn.
  6. Nhấp vào Lưu.

Tên cửa hàng có thể dài tối đa 20 ký tự và không được có dấu cách hoặc dấu chấm câu. Bạn có thể muốn viết hoa các chữ cái trong tên cửa hàng của mình để phân biệt các từ riêng biệt.

Tên bạn chọn sẽ trở thành một phần của URL cửa hàng của bạn: https://www.etsy.com/shop/shopname và shopname.etsy.com

Lưu ý: Không cần cập nhật tên cửa hàng và URL cửa hàng trong Gelato vì việc thay đổi tên cửa hàng trên Etsy sẽ không ảnh hưởng đến kết nối.

Bài viết này có hữu ích không?